BÀI VIẾT MỚI NHẤT

HỎI ĐÁP

Trong vòng 07 ngày kể từ khi bạn nhận hàng, chỉ cần bạn không hài lòng với sản phẩm, học không thấy hiệu quả, sản phẩm bị lỗi hoặc đơn giản là không thích @.@, bạn đều có thể trả hàng.

Chào bạn! Flashcard Cram chia thành 4 loại giấy:

  • Loại 1: Giấy trắng, đẹp, 1 màu xanh, không ép plastic.
  • Loại 2: Giấy trắng, đẹp, 1 màu xanh, ép plastic.
  • Loại 3: Giấy trắng, đẹp, full, ép plastic.
  • Loại 4: Giấy xanh, đẹp, ép plastic.